Associació Càmpings de Muntanya

Ctra. C-38 km 7,5
de Ripoll a Camprodon
17867 – Camprodon (Girona)

L’Associació de Càmpings de Muntanya, informa que el web sompaisatge.com té per objecte facilitar, al públic en general, el coneixement de les activitats i promocions que aquest sector realitza.
L’Associació de Càmpings de Muntanya, de conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i en la normativa de desenvolupament, garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades facilitades pels seus clients, i així l’usuari queda informat i dóna el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents i al tractament automatitzat dels mateixos, incloent aquells als que tingui accés com a conseqüència de la seva navegació per aquest web, per les finalitats d’enviament de comunicacions.

Aquestes dades personals estan essent tractades i incorporades als corresponents fitxers automatitzats, que estan degudament inscrits en el Registre General de Protecció de Dades.

La política de privacitat de l’Associació de Càmpings de Muntanya, li assegura, en tot cas, l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació, informació de valoracions i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent. Per això, d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i en la normativa de desenvolupament, l’Associació de Càmpings de Muntanya, garanteix l’adopció de les mesures necessàries per assegurar el tractament confidencial d’aquestes dades i l’informa de la possibilitat d’exercitar, conforme a aquest normativa, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint un escrit a Ctra. C-38 km 7,5 de Ripoll a Camprodon.

Els drets de propietat intel·lectual del web sompaisatge.com i dels diferents elements continguts en aquest són titularitat de l’Associació de Càmpings de Muntanya. Correspon a aquest empresa l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

Es concedeix el dret de reproducció parcial del seu contingut sempre que concorrin les següents condicions: que sigui compatible amb la finalitat de la web, que es realitzi amb ànim d’obtenir la informació continguda i no amb propòsit comercial, que cap dels documents o gràfics relacionats amb aquest web siguin modificats de cap manera, que cap gràfic disponible en aquest web sigui utilitzat, copiat o distribuït separadament del text o resta d’imatges que l’acompanyin, que sigui comunicat prèviament a l’Associació de Càmpings de Muntanya.

L’Associació de Càmpings de Muntanya es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en el seu web o en la configuració i presentació d’aquesta. Informa també que les dades contingudes als llistats d’empreses i entitats que conté aquesta pàgina web han estat facilitades per les pròpies empreses o entitats, o obtingudes de llistats públics i d’accés lliure; en aquest cas l’Associació de Càmpings de Muntanya no es fa responsable de la correcció de les dades contingudes en el mateix web. L’Associació de Càmpings de Muntanya no garanteix la inexistència d’errors en l’accés a la web, en el seu contingut, ni que es trobi actualitzat.

Tant l’accés a aquest web com l’ús que pugui fer-se de la informació contingut en el mateix és de l’exclusiva responsabilitat de qui el realitzi. L’usuari serà responsable de totes les accions que realitzi. No assumeix cap responsabilitat derivada de la connexió o continguts dels enllaços de tercers als que es faci referència en la pàgina web. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquest web, així com la lesió dels drets de Propietat Intel·lectual o Industrial de l’Associació de Càmpings de Muntanya donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

L’Associació de Càmpings de Muntanya no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que es puguin causar al sistema informàtic de l’usuari (hardware i software), els fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de la presència de virus en l’ordinador de l’usuari utilitzat per la connexió als serveis i continguts de sompaisatge.com, d’un mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades del mateix.

En cap cas les galetes o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web.